მარიამ მრელაშვილი

გადაუდებელი მედიცინის (ER) განყოფილების უფროსი

თელავის რეფერალური ჰოსპიტალი. თელავი, ვ. სეხნიაშვილის 1