მარიამ კუხალაშვილი

ონკოლოოგიური განყოფილების წამყვანი სპეციალისტი

ონკოლოგიის ცენტრი. ქუთაისი, ჯავახიშვილის ქ. №85