მანიჟა ჭურკვეიძე

ლაბორატორიის სამსახურის უფროსი

ქობულეთის ჰოსპიტალი. ქობულეთი, აბაშიძის ქ.18