მამუკა ნემსიწვერიძე

ანესთეზიისა და კრიტიკული მედიცინის (ICU) სამსახურის უფროსი

დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი. ქუთაისი, ჯავახიშვილის ქ. №83ა