მაია სვანიძე

ყბა-სახის ქირურგი

კავკასიის მედიცინის ცენტრი. თბილისი, ქავთარაძის ქ. 23