მადინა დიაკონაშვილი

ოჯახის ექიმი

ახალციხის რეფერალური ჰოსპიტალი. ახალციხე, რუსთაველის ქ. №105 ა