კრისტინა კილი

რადიოთერაპიული დეპარტამენტის კონსულტანტი

ონკოლოგიის ცენტრი. ქუთაისი, ჯავახიშვილის ქ. №85