კონსტანტინე გვალია

ნეფროლიგიისა და დიალიზის განყოფილება

ივ. ბოკერიას სახელობის საუნივერსიტეტო ჰოსპიტალი. თბილისი, ქინძმარაულის ქ. #1, შესახვევი 1