ჯუნა ვარსიმაშვილი

თერაპევტი

კავკასიის მედიცინის ცენტრი. თბილისი, ქავთარაძის ქ. 23