ჯუმბერ ბენდელიანი

ბათუმის რეფერალური ჰოსპიტლის რადიოლოგი, მედიცინის დოქტორი

ბათუმის რეფერალური ჰოსპიტალი. ბათუმი, ბაგრატიონის ქ. №125ჯუმბერ ბენდელიანმა დაამთავრა ჩიტას (რუსეთი) სახელმწიფო სამედიცინო ინსტიტუტის სამკურნალო ფაკულტეტი, შემდეგ კი სწავლა განაგრძო ასპირანტურაში სამედიცინო რადიოლოგიისა და ინტერვენციული დიაგნოსტიკის განხრით. ის ფლობს სახელმწიფო სამედიცინო სერტიფიკატს რადიოლოგიასა და სუბსპეციალობებში − კომპიუტერულ-ტომოგრაფიული დიაგნოსტიკა და მაგნიტურ-რეზონანსული დიაგნოსტიკა. ჯუმბერი რადიოლოგია კომპიუტერული და მაგნიტურ-რეზონანსული ტომოგრაფიის მიმართულებით. ის სარეზიდენტო პროგრამა „რადიოლოგიის“ კომპიუტერულ-ტომოგრაფიული, მაგნიტურ-რეზონანსული და რადიოიზოტოპური დიაგნოსტიკის მოდულების განხორციელებაზე პასუხისმგებელი პირი და საქართველოსა და ევროპის რადიოლოგთა ასოციაციის წევრი გახლავთ.