იზაბელა გულანიან

შინაგანი მედიცინის სამსახურის უფროსი

ახალქალაქის ჰოსპიტალი. ახალქალაქი, დ. აღმაშენებლის ქ.31