ირმა მაღლაკელიძე

ტრანსფუზიოლოგი

კავკასიის მედიცინის ცენტრი. თბილისი, ქავთარაძის ქ. 23