ირინე რუსიაშვილი

ოტორინოლარინგოლოგი

თელავის რეფერალური ჰოსპიტალი. თელავი, ვ. სეხნიაშვილის 1