ირაკლი სიხარულიძე

მამოლოგი

კავკასიის მედიცინის ცენტრი. თბილისი, ქავთარაძის ქ. 23სამუშაო გამოცდილება

რადიოლოგი
2016 წლიდან დღემდე
„დიაგნოსტიკური ცენტრი";

სამედიცინო სამსახურის ხელმძღვანელი
2012 წლიდან დღემდე
თბილისის ონკოლოგიის ეროვნული ცენტრი;

მამოლოგი
2005-2012 წწ
თბილისის ონკოლოგიის ეროვნული ცენტრი;

მამოლოგი
2002-2005 წწ.
ნ. ნ. ბლოხინის სახელობის რუსეთის
ონკოლოგიის სამეცნიერო ცენტრი.

მამოლოგი
1997-2002 წწ.
თბილისის ონკოლოგიის ეროვნული ცენტრი.