ილარიონ პაპავა

გადაუდებელი მედიცინის (ER) განყოფილების ექიმი

ზუგდიდის რეფერალური ჰოსპიტალი. ზუგდიდი, გამსახურდიას ქ. №206