ია ლოლაძე

რადიოლოგი

კავკასიის მედიცინის ცენტრი. თბილისი, ქავთარაძის ქ. 23სამუშაო გამოცდილება

რადიოლოგი
2016 წლიდან დღემდე
„დიაგნოსტიკური ცენტრი";

რადიოლოგი
2016 წლიდან დღემდე
კლინიკა „ჰერა“;

რადიოლოგი
2016 წლიდან დღემდე
„მე-16 პოლიკლინიკა“;

უმცროსი ექიმი
2009 წლიდან დღემდე
თბილისის სასწრაფო სამედიცინო
დახმარების ცენტრი 112;

სამედიცინო წარმომადგენელი
2007-2008 წწ.
ფარმაცევტული კომპანია „ბილიმი“.