გრიგოლ კეშელავა

ანგიო ქირურგიის სამსახურის უფროსი / ანგიოქირურგი

კავკასიის მედიცინის ცენტრი. თბილისი, ქავთარაძის ქ. 23გრიგოლ კეშელავამ დაამთავრა თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი, ხოლო სარეზიდენტო სწავლება გაიარა მარსელის ხმელთაშუა ზღვის უნივერსიტეტში. მას ასევე გავლილი აქვს სტაჟირებები საფრანგეთისა და გერმანიის სხვადასხვა კლინიკაში. ირაკლი დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრში მოღვაწეობს 2008 წლიდან, სადაც ჩატარებული აქვს 2 000-ზე მეტი ოპერაცია.

ანგიოლოგია

ევექსის ქსელის ანგიოლოგიური მიმართულება განსაკუთრებულად განვითარებულია, სადაც ძირითადი ჩარევები ხორციელდება თანამედროვე ტექნოლოგიების გამოყენებით, რომლის საშუალებითაც ხდება დიაგნოზის სწრაფი დასმა და პრობლემის მოგვარება, როგორც ენდოვასკულარული მეთოდით (ოპერაციული მკურნალობა ღია ქირურგიული განაკვეთის გარეშე), ასევე ღია წესით.