გოჩა ხელაშვილი

სხივური თერაპიის სამედიცინო ფიზიკოსი, ფიზიკის აკადემიური დოქტორი

კრისტინა კილის სახელობის ონკოლოგიის ცენტრი. ქუთაისი, ჯავახიშვილის ქ. №85გოჩა ხელაშვილი დღეისათვის ამერიკაში მოღვაწეობს და მისი ჩართულობით ხორციელდება სხივური თერაპიის კურსის გეგმარება ონკოლოგიის ცენტრში. იგი 25 წელია ამერიკის შეერთებულ შტატებში სამედიცინო ფიზიკოსის პოზიციას ითავსებს. მას დასრულებული აქვს ჯონ ჰოპკინსის სახელობის უნივერსიტეტის სამაგისტრო პროგრამა ფიზიკის მიმართულებით, ხოლო დოქტორის აკადემიური ხარისხი მიღებული აქვს ილინოისის ტექნოლოგიურ ინსტიტუტში.