გიორგი მერაბიშვილი

პროქტოლოგი

კავკასიის მედიცინის ცენტრი. თბილისი, ქავთარაძის ქ. 23