გიორგი მერაბიშვილი

ენდოსკოპისტი

კავკასიის მედიცინის ცენტრი. თბილისი, ქავთარაძის ქ. 23