გიორგი მელიქიძე

ამბულატორიის სამსახურის უფროსი

ხაშურის ჰოსპიტალი. ხაშური, შ.რუსთაველის ქ. #40