გიორგი მძინარაშვილი

ონკოლოგი

თელავის რეფერალური ჰოსპიტალი. თელავი, ვ. სეხნიაშვილის 1