გიორგი გოგიტიძე

ტრავმატოლოგ-ორთოპედი

კავკასიის მედიცინის ცენტრი. თბილისი, ქავთარაძის ქ. 23სამუშაო გამოცდილება

ტრავმატოლოგ-ორთოპედი
2016 წლიდან დღემდე
„დიაგნოსტიკური ცენტრი";

ტრავმატოლოგ-ორთოპედი
2015 წლიდან დღემდე
„ალ. ალადაშვილის სახელობის პირველი
საუნივერსიტეტო კლინიკა";

ტრავმატოლოგ-ორთოპედი
2013 წლიდან დღემდე
„ტრავმატოლოგიური ჰოსპიტალი“.