გია ეფრიკიანი

მოზრდილთა მიმღების სამსახურის უფროსი

ახალქალაქის ჰოსპიტალი. ახალქალაქი, დ. აღმაშენებლის ქ.31