ელენე მოსეშვილი

რადიოლოგიური დიაგნოსტიკის სამსახურის უფროსი

დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი. ქუთაისი, ჯავახიშვილის ქ. №83ა