ელენე ღლონტი

ლაბორატორიული სამსახურის უფროსი

ბათუმის რეფერალური ჰოსპიტალი. ბათუმი, ბაგრატიონის ქ. №1251990   წელს  წარჩინებით  დაამთავრა ქალაქ ყაზანის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სამედიცინო ბიოლოგიის ფაკულტეტი, მუშაობდა ყაზანის სახელმწიფო   სამედიცინო ინსტიტუტის მიკრობიოლოგიის    კათედრის   ასისტენტად, ქალაქ ბათუმის    საოჯახო მედიცინის რეგიონული ცენტრის ლაბორატორიის უფროსად, 2008 წლიდან 2013 წლამდე  ჩემი ოჯახის კლინიკის ლაბორატორიის ხელმძღვანელად, 2013 წლის 1 თებერვლიდან დღემდე ბათუმის რეფერალური საავადმყოფოს ლაბორატორიის ხელმძღვანელია, მას უკავშირდება რეგიონში ლაბორატორიული  მიმართულების თანამედროვე მიდგომების დანერგვა