ეკატერინე რაზმაძე

რადიოლოგი

კავკასიის მედიცინის ცენტრი. თბილისი, ქავთარაძის ქ. 23სამუშაო გამოცდილება

რადიოლოგი
2013 წლიდან დღემდე
„დიაგნოსტიკური ცენტრი";

რადიოლოგი
2016 წლიდან დღემდე
„ევექსის ამბულატორიული ცენტრი“;

რადიოლოგი
2011 წლიდან დღემდე
კლინიკა „რუსთავი“;

რადიოლოგი
2011-2013 წწ.
კლინიკა „ევრომედი“;

რადიოლოგი
2011-2013 წწ.
„რეფერალური ჰოსპიტალი“;

რადიოლოგი
2008-2011 წწ.
„ი.დაუდიშვილის სამკურნალო
დიაგნოსტიკური ცენტრი“;

რადიოლოგი
2006-2011 წწ.
სტომატოლოგიური კლინიკა „ნიუ ლუქი“;

რადიოლოგი
2003-2004 წწ.
დიაგნოსტიკური ცენტრი „რენი“;

ექოსკოპისტი
2002-2003 წწ.
თბილისის მოზრდილთა #3 პოლიკლინიკა.