ეკატერინე ნიშნიანიძე

ამბულატორიულ-დიაგნოსტიკური განყოფილების უფროსი

დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი. ქუთაისი, ჯავახიშვილის ქ. №83ა