ეკატერინე დაუშვილი

კარდიოლოგი

კავკასიის მედიცინის ცენტრი. თბილისი, ქავთარაძის ქ. 23