დიმიტრი კრასკოვსკი

საოპერაციო ბლოკის განყოფილების უფროსი

ქუთაისის რეფერალური ჰოსპიტალი. ქუთაისი, ოცხელის ქ. N2, ნაკვეთი №2