დიანა კაჭარავა

სხივური თერაპიის განყოფილების წამყვანი სპეციალისტი

ონკოლოგიის ცენტრი. ქუთაისი, ჯავახიშვილის ქ. №85