დავით ღვინიაშვილი

ონკო ქირურგი

კავკასიის მედიცინის ცენტრი. თბილისი, ქავთარაძის ქ. 23