დავით ცოტაძე

ტრავმატოლოგ-ორთოპედი

ტრავმატოლოგიური ჰოსპიტალი. თბილისი, ლუბლიანას ქ. 21