დარეჯან დიხამინჯია

პედიატრი

კავკასიის მედიცინის ცენტრი. თბილისი, ქავთარაძის ქ. 23