დარეჯან აბულაძე

კლინიკური და საწარმოო ტრანსფუზიოლოგიის სამსახურის უფროსი

ქუთაისის რეფერალური ჰოსპიტალი. ქუთაისი, ოცხელის ქ. N2, ნაკვეთი №2