ციცინო დოლიძე

თერაპევტი

ქობულეთის ჰოსპიტალი. ქობულეთი, აბაშიძის ქ.18