ბესო ზენაიშვილი

პედიატრი/ბავშვთა ნეფროლოგი

კავკასიის მედიცინის ცენტრი. თბილისი, ქავთარაძის ქ. 23სამუშაო გამოცდილება

ექსპერტი-რეზიდენტი
2013 წლიდან დღემდე
შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური
დაცვის სამინისტრო;

პედიატრი
2013 წლიდან დღემდე
„ნიუ ვიჟენ“ საუნივერსიტეტო კლინიკა;

პედიატრი/ნეფროლოგი
2009 წლიდან დღემდე
„ბავშვთა ახალი კლინიკა”;

სამედიცინო შემთხვევათა ანაზღაურების
სამმართველოს და ურგენტულ სამედიცინო
შემთხვევათა მართვის უფროსი
2012-2016 წწ.
„ჯეოჰოსპიტალსი“;

პედიატრი/ბავშვთა ნეფროლოგი
2016 წლიდან დღემდე
„დიაგნოსტიკური ცენტრი";

სამედიცინო შემთხვევებისა და მონიტორინგის
ექსპერტი
2007-2010 წწ.
დაზღვევის საერთაშორისო კომპანია „ირაო“;

ექიმ-ასისტენტი
2003-2004 წწ.
ბავშვთა სასწრაფო დახმარება „კონკორდი“.