ბექა ქურციკიძე

ტრავმატოლოგი

თელავის რეფერალური ჰოსპიტალი. თელავი, ვ. სეხნიაშვილის 1