ასლან გერმანიშვილი

ნეიროქირურგი

კავკასიის მედიცინის ცენტრი. თბილისი, ქავთარაძის ქ. 23