ამირან ხალვაში

ანესთეზიისა და კრიტიკული მედიცინის (ICU) სამსახურის უფროსი

ქობულეთის ჰოსპიტალი. ქობულეთი, აბაშიძის ქ.18