ალექსან თოროიან

მთავარი მენეჯერი

ახალქალაქის ჰოსპიტალი. ახალქალაქი, დ. აღმაშენებლის ქ.31