აიკანუშ გოგორიან

სამედიცინო მენეჯერი

ახალქალაქის ჰოსპიტალი. ახალქალაქი, დ. აღმაშენებლის ქ.31