სიცოცხლის ელჩები

2022 წლის გამარჯვებული ნომინანტები გამოვლინდებიან 2023 წელს

სიცოცხლის ელჩების ღონისძიებაზე

ჯამში შემოსული ხმების რაოდენობა:

3616

წესები

ხმის მიცემის წესები

 

  • ნომინაციაში გამარჯვებულის გამოვლენა ხდება ევექსი-ჰოსპიტლების თანამშრომლების მიერ, ხმის მიცემის საფუძველზე.

  

  • თანამშრომელს საშუალება ექნება საკუთარი პირადი ნომრის გამოყენებით,  ხმა მისცეს  რჩეულ ნომინანტს

 

  • ხმის მიცემის პერიოდი განისაზღვრება 2023 წლის 24 იანვრიდან 24 მარტის ჩათვლით.

 

  • თანამშრომელს შესაძლებლობა ექნება თითოეულ ნომინაციაში მხოლოდ ერთ კანდიდატს დაუჭიროს მხარი. (მისცეს ხმა)


გთავაზობთ ხმის მიცემის პროცედურის ეტაპებს სქრინების სახით: 


 

  

ხმების დათვლის პრინციპი:

 

  • ხმის მიცემის პროცესში მონაწილეობას მიიღებს ყველა ჰოსპიტლის თანამშრომელი და სათავო ოფისი.

 

  • მნიშვნელოვანი კრიტერიუმი ხმის დათვლის პროცესში იქნება ჰოსპიტლის თანამშრომელთა ჩართულობა, რომელსაც მიეკუთვნება შესაბამისი ქულა ჩართულობის პროცენტის მიხედვით. დაწესებულების თანაშრომელთა ხმათა უმრავლესობით გამოვლენილ ნომინანტს მიენიჭება ჩართულობის პროცენტი, რომელიც კონკრეტული ქულებით განისაზღვება.

• 90% და მეტი ჩართულობა - 2 ქულა
• 80% და მეტი ჩართულობა - 1.75 ქულა
• 60% და მეტი ჩართულობა - 1.5 ქულა
• 50% და მეტი ჩართულობა - 1 ქულა
• 20% და მეტი ჩართულობა - 0.75 ქულა 
• 0% და მეტი ჩართულობა - 0.5 ქულა
 

  • კონკრეტული ნომინაციის გამარჯვებული გამოვლინდება ჯამურად ყველა ჰოსპიტლიდან მიღებული ქულების საფუძველზე (ყველაზე მეტი ხმა + ჩართულობის კოეფიციენტი).

 

  • თანაბარი ქულების დაგროვების შემთხვევაში უპირატესობა მიენიჭება იმ ნომინანტს, რომელსაც ექნება ყველაზე მეტი ჯამური ხმა მიღებული არა საკუთარი დაწესებულებიდან (მოხდება ხმების ინდივიდუალური დათვლა).