თეონა ასათიანი

/ კავკასიის მედიცინის ცენტრი
ნომინაცია:
წლის ექთანი
წარდგენილია კავკასიიის მედიცინის ცენტრის ექთანი: თეონა ასათიანი