სულხან ლომინაძე,ლიკა ჯაჯანიძე, კოტე გვალია, ინგა გვასალია, ქეთი დოლიძე, ცირა გუნჯუა, ინა ნიორაძე,ლევანი კუპატაძე, მარიანა არაბული, ვალერი ბაბუნაშვილი

/ კავკასიის მედიცინის ცენტრი
ნომინაცია:
წლის გუნდი

წარდგენილნი არიან კავკასიის მედიცინის ცენტრის ექიმები: სულხან ლომინაძე,ლიკა ჯაჯანიძე, კოტე გვალია, ინგა გვასალია, ქეთი დოლიძე, ცირა გუნჯუა.,  ინა ნიორაძე,ლევანი კუპატაძე, მარიანა არაბული, ვალერი ბაბუნაშვილი.

 

დიაგნოზი:მწვავე ენდოკარდიტი, სეფსისი, სეპტიური შოკი, ტრიკუსპიდული სარქვლის ვეგეტაცია.