სულხან ლომინაძე

კარდიოქირურგია / კავკასიის მედიცინის ცენტრი CMC
ნომინაცია:
წლის გადარჩენილი სიცოცხლე

დიაგნოზი: აორტის განშრევება

 

ჩატარდა ოპერაცია - აღმავალი აორტის და აორტალური სარქვლის პროტეზირება კორონარული არტერიების იმპლანტაციით