რეზო ბათნიძე; ვლადიმერ ბაზიაშვილი

ნეიროქირურგია / ბათუმის რეფერალური ჰოსპიტალი
ნომინაცია:
წლის გაუმჯობესებული სიცოცხლის ხარისხი

ნომინაცია: წლის გაუმჯობესებული სიცოცხლის ხარისხი

დიაგნოზი: L1 მალის მრავალფრაგმენტოვანი კომპრესიული მოტეხილობა

 

პაციენტს ჩაუტარდა: L1 ლამინექტომია ზურგის ტვინის და ფესვების დეკომპრესია, TH12-L2 ტრანსპედიკულური ფიქსაცია

 

სამედიცინო მიმართულება: ნეიროქირურგია