ნანა დარჯანია

ექთანი / ქუთაისის რეფერალური ჰოსპიტალი
ნომინაცია:
წლის ექთანი
ნომინაციაში ,,წლის ექთანი" წარდგენილია ქუთაისის რეფერალური ჰოსპიტლის ექთანი: ნანა დარჯანია