მირზა ხინიკაძე, კოკა გოგიჩაშვილი

ინტერვენციული ნეიროქირურგია / კავკასიის მედიცინის ცენტრი
ნომინაცია:
წლის გაუმჯობესებული სიცოცხლის ხარისხი
დიაგნოზი: კაროტიდო-კავერნოზული ფისტულა
პაციენტს ჩაუტარდა: კკფ-ის ენდოვასკულური ემბოლიზაცია