მერაბ ჯანელიძე, მეგი გეორბელიძე, ივანე აბულაშვილი, ლალი ჩხეიძე, ნინო ტოტოღაშვილი, ვახტანგ მამაცაშვილი, ნინო უმეკაშვილი, ერეკლე მოსიძე

პედიატრია / ი.ციციშვილის სახელობის ბავშვთა კლინიკა
ნომინაცია:
წლის გუნდი (პედიატრია)

დიაგნოზი: ჰეპატობლასტომა

 

პაციენტს ჩაუტარდა: ღვიძლის გაფართოებული რეზექცია (მარცხენა ლატერალური სექტორის) მე 2 და მე 3 სეგმენტის შენარჩეუნებით.

 

წარდგენილნი არიან ი. ციციშვილის სახელობის ბავშვთა კლინიკის ექიმები მერაბ ჯანელიძე, მეგი გეორბელიძე, ივანე აბულაშვილი, ლალი ჩხეიძე, ნინო ტოტოღაშვილი, ვახტანგ მამაცაშვილი, ნინო უმეკაშვილი, ერეკლე მოსიძე.